Samenwerking nodig bij aanpak armoede


In de gemeente Velsen leven ruim vijfduizend mensen rond het minimum inkomen, waaronder negenhonderd kinderen. Zo’n honderd vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties kwamen donderdag 17 oktober in het gemeentehuis bijeen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en op een andere manier te kijken naar de problematiek van armoede.

Zo reageren mensen die niet veel kunnen besteden anders dan verwacht. Door stress zijn ze vaak minder goed in staat zijn om beslissingen te nemen die beter zijn voor de langere termijn. Dit werd onderbouwd door lezingen over de werking van het brein door hoogleraar psychologie Victor Lamme en door Nadja Jungmann, lector schulden en incasso.

Ook was er aandacht voor de relatie tussen armoede en het niet of slecht kunnen lezen. Mensen begrijpen brieven niet waardoor schulden kunnen oplopen. Het Taalhuis Velsen leert ze beter lezen en helpt het taboe van laaggeletterdheid doorbreken.

Op de armoedeconferentie, met Gertjan Huijbens als dagvoorzitter, waren veel verschillende organisaties aanwezig, van onderwijs, politie en woningcorporaties tot de Voedselbank en Rabobank.  Zij deelden verhalen uit de praktijk en bespraken wat er nodig is om armoede in Velsen aan te pakken. Bijvoorbeeld door betere samenwerking.

Wethouder Marianne Steijn was na afloop blij met de opbrengst van de middag. “We werken aan een nieuw armoedebeleid. Dit is een belangrijke stap in de goede richting”.