Hoe ongelijk zijn de kansen in het onderwijs in de IJmond?


De toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs is volgens veel deskundigen een punt van grote zorg. Geldt dit ook voor het onderwijs in onze regio? Op maandagmiddag 12 maart is hierover een debat in het Rabobank IJmond stadion van Telstar.

Het lijkt er steeds meer op dat we terugkeren naar vooroorlogse tijden, waarin niet de capaciteiten, maar vooral de sociaaleconomische positie van de ouders van een leerling bepalen welke opleiding hij of zij kan volgen. En ook kinderen die wat meer maatwerk nodig hebben lijken steeds meer buiten de boot te vallen. Zien we deze ontwikkelingen ook in de IJmond en zo ja, valt dit tij te keren?

Daarover gaat het in de bijeenkomst voor en door uiteenlopende vertegenwoordigers uit het primair en voortgezet onderwijs, betrokken instanties en ambtenaren én kandidaten voor de gemeenteraden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Een panel met (ervarings)deskundigen gaat de dialoog aan met de politici en andere geïnteresseerden in de zaal.

Initiatiefnemer van het debat is Telstar Thuis in de Wijk. Deze maatschappelijke stichting organiseert in samenwerking met de club Telstar, partners uit het onderwijs en instellingen zoals stichting Welzijn, MEE De Wering en IJmond Werkt! en met financiële ondersteuning van gemeenten, sponsors en fondsen, diverse programma’s die de kansen van jongeren willen vergroten. Dit geldt met name voor Playing for SuccessSchool’s coolTechniek Experience en Supporters voor Supporters.

Geïnteresseerden in de bijeenkomst kunnen zich aanmelden via info@telstarthuisindewijk.nl en zijn vanaf 15:45 uur welkom. Dan kan er voorafgaande aan het debat een kijkje worden genomen bij Playing for Success in het leercentrum van het stadion. De discussie begint om 16:30 uur, na een welkomstwoord van Telstar-directeur Pieter de Waard, en duurt circa vijf kwartier.

Het panel bestaat uit Martijn van Embden (bestuurder stichting OPO IJmond), Peter Truijens (directeur Samenwerkingsverband PO IJmond), Mieke Alkemade (directeur basisschool De Plataan), Inge Verstraete (consulent passend onderwijs Zuid-Kennemerland, auteur en autisme-expert) Frank Brakenhoff (intern begeleider Parnassiaschool Santpoort) en Hélene Bongers (zorgcoördinator Tender College, Vmbo met LWOO en Praktijkonderwijs). De gespreksleiders zijn Nelie Groen (directeur Technisch, Maritiem en Tender College) en Gertjan Huijbens (programmamanager Telstar Thuis in de Wijk).