School’s cool IJmond zoekt thuismentoren

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers zoals Lex, die zich als thuismentor inzet voor brugklasser Djace.

School’s cool is een belangrijk programma van stichting Telstar Thuis in de Wijk, dat uitgevoerd wordt door Study Consultancy. Bij dit programma worden thuismentoren gekoppeld aan brugklasleerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. Met een tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil.

De stap van de basisschool naar de brugklas is groot. Voor de leerlingen die worden aangemeld bij School’s cool is deze stap nog groter. De thuismentoren van School’s cool helpen hun pupillen vanaf het einde van  groep acht voor ongeveer anderhalf jaar om deze stap en daarmee het risico op schooluitval te verkleinen.

De vrijwilligers gaan eens per week op huisbezoek. Zij zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn huiswerk besteedt. Zij geven hem of haar en de ouders tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren. Het is regel dat altijd een van de ouders thuis is.

School’s cool is acht jaar geleden gestart in Velsen en sinds vier jaar ook actief in Beverwijk en Heemskerk. Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. School’s Cool is ook op zoek naar bedrijven en ondernemers, die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk te verrichtten. Bijvoorbeeld door de mentoren de gelegenheid te bieden om de begeleiding van de leerlingen (deels) in hun werktijd te doen. Dit kan voor bedrijven een mooie vorm van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen zijn.

Alle vrijwilligers krijgen voorafgaand aan het mentorschap een training en gedurende het mentoraat ondersteuning van de coördinator, die ook regelmatig bijeenkomsten organiseert waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Het is belangrijk dat je als mentor affiniteit hebt met de schoolgaande jeugd, maar je hoeft niet zelf onderwijservaring of kinderen te hebben. Vrijwilliger Lex begeleidt Djace: “Het geeft veel voldoening om hem te begeleiden, zeker omdat het gewaardeerd wordt. We praten over school en zijn interesses. Dat geeft Djace rust en zekerheid.”

Wilt u net als Lex thuismentor worden? Of wilt u meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker (023) 539 26 64.