Succes voor Playing for Success

Leren met een WOW-factor werkt en leren gaat beter als het wordt afgewisseld met bewegen. Dat waren de twee belangrijkste conclusies van een goed bezochte bijeenkomst voor leerkrachten, interne begeleiders en onderwijsprofessionals op donderdag 4 oktober in Telstars Rabobank IJmond stadion.

Aanleiding voor de bijeenkomst waren de resultaten van een onderzoek naar de effecten van Playing for Success IJmond, dat de stichting Telstar Thuis in de Wijk in samenwerking met de onderwijsbesturen OPO IJmond, Atlant Basisonderwijs, Fedra en Dunamare en Pabo InHolland Haarlem uitvoeren. Het programma, dat zich richt op leerlingen uit groep 6 tot en met acht en de onderbouw van de middelbare school, krijgt daarnaast financiële steun van de gemeentes Velsen en Beverwijk, het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs, Tata Steel en andere fondsen en sponsors.

Kinderen die om vaak sociaal-emotionele redenen een achterstand hebben opgelopen, kunnen in het stadion van Telstar terecht om op speelse wijze en in de WOW-omgeving van een betaald voetbalclub te werken aan onder andere hun zelfvertrouwen, studievaardigheden, rekenen en taal. Onderzoek van Pabo Haarlem heeft aangetoond dat deze WOW-factor werkt, 97% van deelnemers ervaart vooruitgang, meer dan 40% zegt zelfs dat zij veel vooruitgang hebben geboekt.

Alle aanwezigen kregen een boekwerkje met de onderzoeksresultaten en achtergronden van Playing for Success IJmond. Daarnaast was er een masterclass van Wim van Gelder, adviseur en docent bewegingsonderwijs van Pabo InHolland Haarlem, over de dynamische schooldag. Daarin maakte hij op inspirerende wijze duidelijk dat de schoolkinderen in Nederland ter afwisseling van het stilzitten regelmatig moeten bewegen. Dat is niet alleen gezond, het is ook wetenschappelijk bewezen dat het leren daarmee beter gaat.

Zie naast het boekwerkje ook de videoreportage van de bijeenkomst.