Wordt Chris van der Zwan IJmonder van het Jaar?


Een maand geleden ontving hij twee belangrijke onderscheidingen binnen 24 uur voor zijn grote verdiensten
voor het voetbal, de maatschappij en het bedrijfsleven. Dat alleen al maakt dat Chris B. van der Zwan het verdient om naar de finale van de verkiezing ‘IJmonder van het Jaar’ te gaan.

 Stem Chris naar de finale op 4 februari van deze door de IJmuider Courant  en het dagblad Kennemerland georganiseerde verkiezing via http://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20180926_15988358/stem-hier-op-de-ijmonder-van-het-jaar. Wacht niet te lang, de sluitingsdatum is al op 9 januari.

Op maandagavond 2 december werd Chris door bondsvoorzitter Michael van Praag benoemd tot lid van verdienste van de KNVB, op dinsdag 3 december verraste burgemeester Frank Dales hem met een koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Aanleiding was Van der Zwans vertrek als lid van de Raad van Commissarissen van Telstar, de club waarvoor hij zich al vele jaren als bestuurder, sponsor en op maatschappelijk gebied inzet. Ook was hij ook lange tijd bestuurslid van IJVV Stormvogels. Van die club is hij nog steeds adviseur en eveneens sponsor. Daarnaast is Chris befaamd om zijn ondernemerschap, vooral in de nautische sector.

De voorzitter van de KNVB was vol lof over zijn rol in de maatschappelijke projecten van Telstar, waarmee de club uit Velsen-Zuid tot de top van Nederland behoort. Van der Zwan was medeoprichter van de Stichting Telstar Thuis in de Wijk, dat een paraplu vormt voor meerdere maatschappelijke projecten in de IJmond.

Chris B. van der Zwan was ook mede-initiatiefnemer van het Havenfestival IJmuiden, een samenwerkingsverband van visserij, nautische dienstverleners en culturele instellingen met als oogmerk jaarlijks een gratis toegankelijk publieksevenement te organiseren voor de bewoners van Velsen.