Interviews voor Raadsplein TV


In een uitgebreide raadsbrede sessie heeft de gemeenteraad van Velsen op 18 oktober de begroting 2019 besproken. De teneur van de avond was dat de partijen tevreden zijn over de wijze waarop het college van B&W mede op grond van het raadsakkoord deze begroting heeft ‘ingekleurd’.

Wel zijn er met name bij de oppositiepartijen D’66 en CDA zorgen over het interen op de reserves vanwege de tegenvallende rijksbijdrage.

Gertjan Huijbens was er voor Raadsplein TV bij en nam samen met collega Jelle Blaauwbroek vooraf, in de pauze en na afloop interviews af. Tezamen geven die een aardige bloemlezing van wat er tijdens de begrotingssessie besproken is. Op 9 november zal de raad, al dan niet met amendementen en moties, de begroting vaststellen. Op die avond geven de partijen dan ook hun algemene beschouwing.

Zie de website van RTV Seaport voor deze interviews en zie de website van Raadsplein TV voor de integrale herhaling van de meest recente uitzending.