Don’t mention the fusie!


Veel emotie, verwarring, irritatie, schorsingen en debat, donderdagavond 25 april in de Velsense gemeenteraad. Oorzaak was de samenwerking in de IJmond; mogen we het nu nog wel of niet meer hebben over een fusie?

Door Gertjan Huijbens

De raadsvergadering had wel wat weg van een aflevering van Hotel op Stelten, de hilarische Engelse comedy uit de jaren 70 met John Cleese als hoteleigenaar in de hoofdrol. Als er Duitse gasten op bezoek komen, bezweert hij zijn personeel om het vooral niet over de tweede wereldoorlog te hebben. ‘Don’t mention the war!’ Om het vervolgens zelf voortdurend wel te doen.

Vervang het woordje ‘war’ door ‘fusie’ en je hebt de IJmondse klucht te pakken. Al sinds de afloop van de tweede wereldoorlog wordt er in onze regio gesproken over een mogelijke fusie van drie, vier of zelfs vijf gemeentes rond de monding van het Noordzeekanaal, maar alle pogingen zijn tot nu toe spaak gelopen.

In de meest recente episode, die begon met een onderzoek naar de mogelijkheid dat Beverwijk en Velsen in afwachting van Heemskerk alvast fuseren, is het nu zo dat de raad van Beverwijk het woord fusie niet of zelfs nooit meer in de mond wil nemen. Dit vooral om Heemskerk, verklaard tegenstander, niet te schofferen. Intensievere samenwerking is volgens de gemeentes boven het Noordzeekanaal het meest haalbare.

Dat het die kant op zou gaan, bleek al uit de bespreking in de IJmondcommissie, de bijeenkomst van de drie gemeenteraden op 16 april. Hieruit kwam een raadsvoorstel voort, dat donderdagavond tegelijkertijd in Beverwijk en Velsen op de agenda stond.

Terwijl er in Velsen nog werd gediscussieerd over het wel of niet behandelen van het voorstel, werd in Beverwijk het genoemde besluit al genomen. Toen dat nieuws Velsen bereikte, volgde een chaotische avond met lange schorsingen en fel debat. Uiteindelijk vond men elkaar in een geamendeerd amendement op het raadsvoorstel. Sleutelwoorden daarin zijn ‘slimme samenwerking’, ‘samen doelen stellen’ en ‘met inwoners en stakeholders’. Velsen houdt de mogelijkheid van een fusie echter open, evenals de samenwerking met andere gemeentes. Op naar de volgende aflevering.

Artikel geschreven voor Nieuwsblad IJmuiden, Santpoort & Velserbroek, verschenen 30 april 2019