Huiswerkbegeleiding voor smalle beurs


De gemeente Velsen wil dat alle jongeren zoveel mogelijk kansen krijgen in het onderwijs. Daarom is er nu de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding voor die middelbare scholieren die de huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen.

De gemeente Velsen is, samen met het instituut Study Consultancy uit Santpoort-Noord,  gestart met Huiswerkbegeleiding Plus. Dit is een combinatie van drie keer per week huiswerkbegeleiding op een van de locaties van Study Consultancy en een keer per twee à drie weken coaching en begeleiding thuis. De kosten van Huiswerkbegeleiding Plus worden vergoed door de gemeente.

Bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk op het aanleren van studievaardigheden, zoals het plannen, het leren leren en het aanbrengen van structuur. Daarnaast krijgen de leerlingen inhoudelijke ondersteuning bij alle schoolvakken zoals wiskunde, Engels, aardrijkskunde en economie. De bezoeken aan huis zijn er op gericht om ouders te helpen bij het begeleiden en stimuleren van hun kind bij zijn of haar schoolloopbaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken en welke condities thuis bevorderen de schoolprestaties?

Huiswerkbegeleiding Plus is voor middelbare scholieren waarvan het inkomen van de ouder(s) ten hoogste 130% van de bijstandsnorm is. Hiervoor wordt een inkomenstoets afgenomen. Daarnaast moet de school aangeven of de huiswerkbegeleiding voor deze leerling op grond van zijn of haar cijferlijst gewenst is.

Dit project is een proef tot 1 juli. Daarna wordt beoordeeld of het project wordt voortgezet.

Voor meer informatie en aanmelding: stuur een e-mail naar info@studyconsultancy.nl of bel met 023-5392664. Ook kunt u contact opnemen met de middelbare school van uw kind.