Van luxe villa’s tot Skaeve Huze


Twee uiterste soorten van wonen zorgden donderdag 11 april voor de meeste commotie bij de raadsessies. Zowel bij de beoogde komst van drie luxe villa’s bij de ruïne van Brederode als bij de geplande Skaeve Huse aan de noordkant van Velserbroek lieten diverse insprekers flink van zich horen
.

Het plan om villa’s te bouwen op een stuk land aan de Brederoodse laan stuit op veel weerstand van omwonenden, de aanliggende tennisbaan, de beheerstichting van de ruïne en natuurorganisaties. Zij hebben zich deels verenigd in de Brederode-coalitie en willen zelfs geld inzamelen om de grond van de ontwikkelaar te kopen. Tien insprekers namen zoveel tijd in beslag dat de sessie niet kon worden afgemaakt. En dat terwijl de besluitvorming door alle bezwaren al een jaar vertraging had opgelopen.

Bij de Skaeve Huse, drie tot zes wooneenheden voor overlast gevende Velsenaren, voelden de omwonenden zich niet serieus genomen. De kritiek spitste zich toe op het gebrekkige buurtbeheersplan, waarin weinig is geregeld voor het toezicht. De buurt wil een telefoonnummer dat kan worden gebeld wanneer een bewoner zich misdraagt en ingrijpen nodig is.

Bij de andere vier sessies, die gingen over het LHBTI-beleid, extra financiering voor Veilig Thuis Kennemerland, de ideale buitendienst en het oormerken van geld voor de impulsprojecten Citymarketing, De Rauwe Loper, IJmuiden aan Zee, Offshore Wind en het Havenkwartier was er veel minder ophef en vooral instemming van de raadsleden.

Besluitvorming
De raadsvergadering van 25 april zal daarom ongetwijfeld instemmen met ruim 250.000 euro extra voor de organisatie Veilig Thuis om wachtlijsten te voorkomen bij het oplossen en doorbreken van huiselijk geweld. Daarnaast zal de 1,5 miljoen voor de impulsprojecten, dat al was gereserveerd in het kader van de Visie op Velsen, een hamerstuk zijn. Het bestemmingsplan voor de Skaeve Huze red het ook wel, al zullen er daar eisen worden gesteld aan het beheersplan.

Over de Brederoodse villa’s beslist de raad echter nog niet, eerst zal de sessie moeten worden afgemaakt. Het plan loopt dus wederom vertraging op, die slag om Brederode hebben de bezwaarmakers gewonnen. Maar of zij de strijd ook definitief in hun voordeel kunnen beslissen, is maar de vraag.

Artikel geschreven voor Nieuwsblad IJmuiden,Santpoort en Velserbroek. Zie ook de integrale uitzending en de interviews van Raadsplein.tv, zoals uitgezonden op RTV Seaport.